Záměr pronájmu

publikováno 25. 9. 2023

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

 

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu učebny na adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky.

Jedná se o učebnu v budově OÚ Středokluky. Učebna bude využita pro volnočasové aktivity a výuku.  

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz

Jaroslav Paznocht 

starosta obce