Záměr prodeje části pozemku

publikováno 28. 11. 2023

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 601/8 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky.

Jedná se o přeplocený pozemek druh ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5 m².