Vyřízení osobních dokladů v letní sezóně

publikováno 4. 7. 2022

Ministerstvo vnitra informuje:

V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů, a to především cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. V letošním roce je přitom tento zájem enormní i s ohledem na dřívější omezení cestování kvůli pandemii COVID-19. V návaznosti na zvýšený počet žádostí o osobní doklady se tak automaticky prodlužují lhůty pro převzetí vyhotovených osobních dokladů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností vynakládá veškeré úsilí, aby lhůty byly co nejkratší, ale z důvodu velkého množství počtu podaných žádostí o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji se aktuálně blíží té zákonné, tj. 30 kalendářních dnů. U občanských průkazů jsou lhůty pro převzetí podstatně kratší.

Více informací v příloze.