Vyjádření ke kvalitě vody v obecním vodovodu

publikováno 29. 3. 2019

Vážení odběratelé.

Dne 26.3.2019 vznikla havarijní situace na přívodním řádu pitné vody pro obec Středokluky.

Dotčená část řádu nepatří firmě PETR KOŽENÝ s.r.o., ale je v majetku VKM (vodárny Kladno-Mělník) a naše společnost z tohoto řadu pouze odebírá vodu, kterou posléze dodává obcím Středokluky a Běloky.

O vzniklé situaci nás zástupci VKM informovali cca hodinu před odstávkou pitné vody s tím, že přivaděč odstaví na celý den a že po opětovném spuštění, lze očekávat silné znečištění vody.

Toto znečištění způsobilo odtlakování a následné napuštění vodovodního řadu, kdy dojde k rozvíření sedimentů.

V danou dobu bylo jedinou možnou reakcí naší společnosti zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, které bylo přistaveno před OÚ.

Druhý den zástupci VKM informovali naší společnost, že porucha byla odstraněna a že začínají odkalovat svojí část přivaděče (vypouštět špinavou vodu) a že náš řád by bylo vhodné odkalit později, protože jinak by stále přitékala znečištěná voda od VKM.

Naši zaměstnanci dle pokynů VKM začali odkalovat vodovod ve Středoklukách a Bělokách s cca čtyř hodinovým odstupem a z oběhu vypustili několik desítek m3 znečištěné vody.

Tento proces se do dnešního dne opakoval celkem třikrát.

Hlavní příčina současného stavu tkví v tom, že se zakalená voda natlačila do všech částí vodovodu a to vč. domovních přípojek a nelze ji z řádu odpustit odkalovacími objekty, ale pouze pře domovní přípojky, kdy by se mělo jednat o minimální množství upuštěné vody.

Naši zaměstnanci budou i nadále provádět pravidelné odkalování řadů a jsme přesvědčeni, že se stav vody rychle obnoví do původního stavu.

Naše společnost se tímto hluboce omlouvá za  vzniklé nepříjemnosti, které jsme bohužel i přes veškerou snahu nebyli schopni ovlivnit.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

 Zdeněk Žáček

vedoucí úseku provozování vodovodů a kanalizací

Petr Kožený, s.r.o.