Střednědobý výhled rozpočtu obce Středokluky na roky 2018 - 2023 (Kč)

publikováno 21. 2. 2018

K jednání Zastupitelstva 27. února 2018 byl připraven návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2023 (popis níže, XLSX dokument v přílohách).

,

Rok 2017 odpovídá skutečnému plnění rozpočtu.

Rok 2018 je plánován dle schváleného rozpočtu na rok 2018. Příjmy budou vyšší až o 3,5 mil. Kč (Kalkulačka Svazu města obcí), reálně lze očekávat spíše o 2,5 mil. Kč. Dle zkušenosti jsou plánované výdaje vyšší než bude skutečné čerpání.

Pro roky 2019-23 předpokládá výhled každoroční nárůst příjmů o 3 %. Běžné výdaje jsou ponechány ve stabilní výši 8 mil. Kč ročně. V našem chápání se rovnají běžné výdaje rovnají nákladům na platy pracovníků, odměny zastupitelům, platby za energie, transfery příspěvkovým organizacím, pojištění, právní a účetní služby apod. V roce 2017 tyto platby nedosáhly ani sedmi milionů korun. Příjmy mohou být pravděpodobně navýšeny také příjmy z dotací.

Největší investicí plánovanou v tomto období je rekonstrukce čistírny odpadních vod za zhruba 35 mil. Kč. Bylo zažádáno o dotace, které by měly činit v součtu až 27 mil. Kč. Při nulové dotaci a snaze o co nejrychlejší splacení by byla ČOV splacena do roku 2023 i při každoroční investici ve výši 5 mil. Kč.

Výsledek dotačního řízení bude jasný v červenci 2018. Lze očekávat, že v případě neúspěchu v dotačním řízení, dojde k rozložení půjčky do více let.