Rekonstrukce zahrady mateřské školy (26. 10. 2018)

publikováno 26. 10. 2018

Stavební práce pokračují. Stále čekáme na dodávky hracích prvků.

  1. Druhá vrstva asfaltu na odrážedlové stezce je hotova. Asfalt bude natřen světlou barvou z důvodu usazování nového povrchu (těkavým látkám) až na jaře.
  2. „Náměstí“ je vydlážděno, ještě se postupně prosýpá pískem a „žehlí“.
  3. Záhonky u horního vchodu jsou připraveny k dokončení
  4. Dokončuje se plot směrem k firmě LTA.
  5. Byla instalována branka mezi sklady a budovu MŠ.
  6. Vyrábí se krov na skladech. Následně dojde k opravě stěn. Bylo rozhodnuto oproti plánu udělat podlahy ve skladech ze zámkové dlažby místo betonu (lépe se v případě změny na toalety odstraní).
  7. Je vydlážděna většina dolního parkoviště. Zde jsme zjistili, že poklop kanálové vpusti v blízkosti chodníku zde není kompletní, proto bude zakoupen nový poklop.
  8. Bylo rozhodnuto o zboření horního sloupku u spodní brány a nahrazení stávajících vrat otevírajících se dovnitř za pojízdnou bránu, která ulehčí vjíždějícím vozidlům vjezd. Díky tomu bude zrušen malý nevzhledný uzavřený prostor, který není nijak využíván.
  9. Stále se čeká na dodání hracích prvků, aby mohly být dokončeny povrchy a zeleň.
Zpět do výpisu galerií