Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Výzva ke kandidatuře do osadních výborů obce Středokluky

17. 4. 2023 - 2. 5. 2023

OSADNÍ VÝBORY ČERNOVIČKY A NOVÉ STŘEDOKLUKY

VÝZVA

Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá občany Černoviček a Nových Středokluk ke kandidatuře do osadních výborů těchto osad.

Kandidát do OV:

 • Kandidovat může občan osady starší 18 let, způsobilý k právním úkonům přihlášený ke dni podání kandidatury k pobytu v příslušné osadě nebo cizí státní příslušník starší 18 let s trvalým pobytem v místě osady.
 • Každý kandidát kandiduje jednotlivě.
 • Kandidatura se podává na formuláři (příloha č. 3), který se odevzdává obecnímu úřadu buď písemně s vlastním podpisem nebo elektronicky s elektronickým podpisem.
 • Informace o kandidátech bude zveřejněna na webu obce a příslušné osadní desce.
 • Lhůta pro podání kandidátní listiny je 15 dní před prvním dnem konání voleb nejpozději do 2.5.2023.
 • Každý kandidát má právo zaslat informaci o sobě v rozsahu maximálně 250 slov/0,5 strany A4 a 1 fotografii pro zveřejnění.
 • Obecní úřad zveřejní jména a další informace o kandidátech na osadní desce nejpozději 10 dní před prvním dnem voleb.
 • Kandidáti podáním kandidatury souhlasí se zveřejněním osobních údajů v nutné míře.
 • Není povoleno využívat majetku obce k další propagaci kandidátů (zejména vylepování plakátů apod.)

 

Zastupitelstvo obce Středokluky zároveň vyzývá občany Černoviček a Nových Středokluk k účasti ve volební komisi při volbách do osadních výborů.

Volební komise:

 • Volební komise je tříčlenná.
 • Volební komisi jmenuje starosta.
 • Volební komisi tvoří pracovník obce a občané každé osady, pokud by nebyl zájem členů osady, bude komise doplněna dle uvážení starosty.
 • Člen volební komise nesmí kandidovat do osadního výboru.
 • Člen volební komise musí být nejméně 15letý.
 • Zájem o účast hlaste do 28.4.2023 v kanceláři OÚ Středokluky nebo na tel:233900787

více viz. pravidla OV na webových stránkách obce https://www.stredokluky.cz/osady/

Podrobnosti

Zahájení:
17. 4. 2023
Ukončení:
2. 5. 2023
Rubriky Akce:
, , ,
Štítky Akce:
,