Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Osady

Zastupitelstvo obce Středokluky stanovilo dvě osady - Černovičky a Nové Středokluky. Obě osady mají kolem 50 obyvatel a jsou zhruba kilometr vzdálené od zbytku obce. Specifický je Kalingrův mlýn, který nemá stálé obyvatele.

Každá osada má svoji vlastní stránku:

Černovičky - www.stredokluky.cz/cernovicky

Nové Středokluky - www.stredokluky.cz/novestredokluky

Jednací řád osadních výborů

Platný jednací řád osad:

Schváleno 13. 2. 2019

Jednací řád - Osadní výbory (PDF)

Příloha č. 1 - Mapa osady Černovičky (PNG)

Příloha č. 2 - Mapa osady Nové Středokluky (PNG)

Příloha č. 3 - Kandidatura - formulář (DOCX)

Příloha č. 4 - Vzor hlasovacího lístku (PDF)

Příloha č. 5 - Šablona zápisu (bude doplněna)

Příloha č. 6 - Jmenovací dekret (bude doplněn)

Příloha č. 7 – Vzor harmonogramu voleb (XLSX)

Návrh jednacího řádu osad:

Osadní výbory pravidla ver. 05-návrh (Docx)

Osadní výbory pravidla ver. 05-návrh (PDF)

Území osady Černovičky je ohraničeno pozemkem p.č. 740, p.č. 837 v k.ú. Středokluky a hranicí katastru obce.

K 3.1. 2019 má 43 přihlášených obyvatel, 36 starších 18 let, 21 čísel popisných.

Osada se potýká s nedostatečnou silniční infrastrukturou, velkým vlivem komerčních ploch (RobinOil, Horrmann a Mut s FM Logistic v Tuchoměřicích) na jižní straně osady a také nedostatečným zasíťováním (neexistence kanalizace, vodovodu, ani plynovodu). Autobusová zastávka je zhruba kilometr daleko, u benzinové stanice.

Na druhou stranu má poklidný vesnický charakter s rybníčkem.

Velkou výzvou je výstavba propojky D7 a D8 tak, aby osadě neuškodila, obec se zároveň snaží o prosazení nové komunikace. Dále zajištění pitné vody a čištění odpadních vod.

priloha-c-1-mapa-osady-cernovicky

Území osady Nové Středokluky je ohraničeno pozemky p.č. 894, 927, 933 a 948 v k.ú. Středokluky a hranicích katastru obce.

K 3.1. 2019 má 51 přihlášených obyvatel, 42 starších 18 let, 27 čísel popisných.

Osada se potýká s výrazným ekologickým zatížením, leží v blízkosti letiště, železnice, silničního spojení s průmyslovou zónou v Dobrovízi i vlastními průmyslovými podniky Porr, Zapa beton, Eurovia, Meskar Spído, Persa. Osada má autobusovou zastávku v obci Kněževes. Vodovod a kanalizace je taktéž připojena z této strany.

Největším problémem je nárůst dopravy a s tím spojený hluk. Dále neexistence komunikace v "zadní" části osady.

priloha-c-1-mapa-osady-nove-stredokluky