Svoz odpadů v roce 2019

publikováno 22. 1. 2019

Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2019

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“:

Textil (dvůr OÚ):                           pravidelně každá lichá                   STŘEDA

Plasty (žluté kontejnery):            pravidelně každý                            ČTVRTEK          

Nad Běloky + Černovičky             pravidelně každé                            PONDĚLÍ

Papír (modré kontejnery):           pravidelně každé                            ÚTERÝ              

Sklo (zelené kontejnery):             pravidelně každý druhý sudý         PÁTEK              

 

Svoz komunálního odpadu od občanů firmou „FCC“ (popelnice): pravidelně každou STŘEDU

Svoz bioodpadu firmou „FCC“: od 4.dubna každý sudý čtvrtek                          

Svoz nebezpečného odpadu firmou „FCC“:    23.3.2019 a 26.10.2019

 

Reklamační linka firmy „FCC“: 220 930 524

(linka pro občany v případě reklamací na svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu)

 

 Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany v roce 2019:

 Termín:                                         Místo:

22.3. – 24.3.         dvůr OÚ, Nové Středokluky

21.6. – 23.6.         dvůr OÚ, Černovičky

20.9. – 22.9.         dvůr OÚ, Nové Středokluky

22.11. – 24.11.    dvůr OÚ, Černovičky

Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy v pátek od 14,00 do 18,00 hod. a o víkendu (SO, NE) od 9,00 do 12,00 hod. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, pneumatiky, zemina nebo bioodpad.