Středočeský kraj

Výzva Středočeského kraje - databáze dobrovolníků

Vážení, oslovujeme Vás s žádostí o spolupráci při přípravě na zhoršující se epidemiologickou situaci a její dopady na zařízení sociálních služeb v podobě náhlého nedostatku personálu. Již v minulosti se ukázala jako přínosná spolupráce se studenty oboru sociální práce a pečovatelské činnosti, kteří se zapojili v době nouzového stavu do činností…

Oznámení, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování ZUR SK v období 2012-2016

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (...) o z n a m u j e, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016). Další informace viz přílohy.