Čistá obec

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ VE STŘEDOKLUKÁCH

ZA ČISTĚJŠÍ STŘEDOKLUKY! Ve dnech 17. – 19. června 2015 proběhlo strojové čištění komunikací v naší obci. Jelikož jsme při kontrole kanalizace zjistili, že byla velmi zanesená horninami, které se používají k zimní údržbě komunikací či při jejich opravě, rozhodli jsme se vyčistit všechny asfaltové silnice v obci. Pracovníci firmy Akrop postupně projížděli jednotlivé ulice sběracím a kropícím vozem….