Neveřejné podklady

Pracovní jednání zastupitelstva srpen 2015

Návrh programu (některé body asi nestihneme): Seznámení s činností obce – projekce ČOV, MŠ, dotační poradenství, pronájem občerstvení. Základní škola – průběh stavby, financování provozu ZŠ, atd…. Žádost pane Petružálka o koupi pozemku 645/1 o výměře 86 m2 v ulici U Nádraží – V Nových Středoklukách v ulici U Nádraží se nachází…