Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2020

publikováno 14. 12. 2015

Rozpočtový výhled je dokumentem, který nastiňuje vývoj obecních financí v příštích letech. Vzhledem k nejistotě dlouhodobého plánování jsme zvolili postupný růst příjmů i výdajů o 2 %. Byl schválen zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2015. K další aktualizaci dojde během příštího roku.

Rozpočtový výhled nezohledňuje plánovanou rekonstrukci čistírny odpadních vod, rozšíření mateřské školy ani další dotační příležitosti.

Rok
2016 2017 2018 2019 2020
Daňové příjmy         11 943 000,00         12 181 860,00         12 425 497,20         12 674 007,14         12 927 487,29
Nedaňové příjmy           2 500 300,00           2 550 306,00           2 601 312,12           2 653 338,36           2 706 405,13
Kapitálové příjmy              442 800,00                            –                            –                            –                            –
Příjmy celkem         14 886 100,00         14 732 166,00         15 026 809,32         15 327 345,51         15 633 892,42
Neinvestiční výdaje         12 461 651,00         12 710 884,02         12 965 101,70         13 224 403,73         13 488 891,81
Investiční výdaje           3 030 000,00           2 021 281,98           2 061 707,62           2 102 941,77           2 145 000,61
Výdaje celkem         15 491 651,00         14 732 166,00         15 026 809,32         15 327 345,51         15 633 892,42
Rozdíl (příjmy-výdaje) –           605 551,00                            –                            –                            –                            –