Rozpočet na rok 2017

publikováno 28. 11. 2016

28. 11. 2016 byl vyvěšen na úřední desku Návrh rozpočtu v paragrafovém znění (PDF).

Návrh rozpočtu rozepsaný po položkách s vysvětlením jejich užití naleznete ZDE. Konečný rozpočet bude schválen po paragrafech (např. činnost místní správy).

Vyjádřit se lze do příštího jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.12. 2016.

Největší projekty naleznete níže:

Dary a dotace
Dotace MPSV 112000
Letiště Dobré sousedství 220000
Letiště Žijeme zde společně 979300
Datace MOČR 956000  Pomníky

 

Akce Stav  Cena Realizace Jistota
Paragraf – 2212 Silnice
Vozovka Ovčín Projekt       251 680,00 Kč zima Vysoutěžená
Vozovka Ovčín Realizace    2 500 000,00 Kč Léto/podzim Odhad
Vozovka? Sedmerka Projekt       220 000,00 Kč zima/jaro Odhad
Vozovka? Nové Středokluky Projekt       220 000,00 Kč zima/jaro Odhad
2219 – Ost. Záležitosti pozemních komunikací
Chodník přes přejezd Nové Středokluky Realizace    1 000 000,00 Kč léto Projekt
Chodník Běloky-Středokluky-Kněževes Projekt       250 000,00 Kč jaro Odhad
Chodník Běloky-Středokluky-Kněževes Realizace    1 000 000,00 Kč léto/podzim Odhad
Cyklostezka rybníky Projekt       150 000,00 Kč jaro Odhad
2321 – Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly
ČOV Projekt       730 840,00 Kč léto Vysoutěžená
 Kanalizace Černovičky  Projekt      100 000, Kč  léto Odhad.
2341 – Voda v zemědělské krajině
Rentauralizace potoků Projekt       100 000,00 Kč léto Odhad
Oprava výpusti koupaliště Realizace       150 000,00 Kč jaro Odhad
3111 – Předškolní zařízení
Mateřská škola – zahrada Realizace    3 000 000,00 Kč zima/jaro Odhad
3113 – Základní školy
Nástavba kanceláří a skladů Realizace    2 500 000,00 Kč léto Odhad
Nákup nového nábytku Realizace       600 000,00 Kč léto Odhad
Dveře ZŠ Realizace       110 000,00 Kč léto Odhad
Dveře vnější Realizace       100 000,00 Kč léto Odhad
Toalety ZŠ Realizace       500 000,00 Kč léto Odhad
3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. nár. a hist. po
Pomík padlým (u OU) Realizace    1 047 000,00 Kč jaro Odhad
Pomník padlým (u silnice) Realizace       149 000,00 Kč jaro Odhad
3612 – Bytové hospodářství
Rekonstrukce budovy čp. 68 Projekt       250 000,00 Kč podzim Odhad
Rekonstrukce bytů Realizace       500 000,00 Kč léto-podzim Odhad
3636 – Územní rozvoj
Vize Projekt       120 000,00 Kč jaro Vysoutěženo
6171 – Činnost místní správy
Pozemky – náves, vozovky Realizace 200 000 Kč jaro Odhad