Rozpočtové opatření č. 4/2017

publikováno 5. 10. 2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 58/17 ze dne 25. 09. 2017 schvaluje starosta obce Ing. Jaroslav Paznocht rozpočtové opatření, kterým se mění následující paragrafy:

II. Rozpočtové výdaje (Kč)
Paragraf Text Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Rozp. opatření – Změna Rozp. opatření
Po změně
a   1 2  3 4
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 50 000 200 000 250 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 35 000 35 000 25 000 60 000
5512 Požární ochrana dobrovolná část 865 200 865 200 50 000 915 200

Rozpočtové příjmy zůstávají 17 707 625,- Kč, rozpočtové výdaje se mění na 26 866 841,64 Kč..

K navýšení došlo z důvodů vyšší ceny prací na základní škole ve Středoklukách.