Rozpočtové opatření č. 3/2017

publikováno 30. 8. 2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 49/17 ze dne 16. 08. 2017 schvaluje starosta obce Ing. Jaroslav Paznocht rozpočtové opatření, kterým se mění paragraf 3113 – Základní školy:

I. Rozpočtové výdaje (Kč)
Paragraf Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Rozp. opatření – Změna Rozp. opatření
Po změně
a b 1 2  3 4
3113- – Základní školy
3113 Budovy, haly a stavby 3 000 000 3 000 000 1000 000 4 000 000

Rozpočtové příjmy zůstávají na 17 707 625,- Kč, rozpočtové výdaje se mění na 26 591 841,64, – Kč.

K navýšení došlo z důvodů vyšší ceny prací na základní škole ve Středoklukách.