Návrh pravidel vydávání Středoklucké Střely

publikováno 8. 3. 2017

Na veřejném jednání 7. března oznámilo Zastupitelstvo zájem na vzniku pravidel vydávání obecního periodika Středoklucká Střela. Starosta připravil návrh pravidel, který projednají zastupitelé. Návrh je zveřejněn níže k případným připomínkám občanů.

Pravidla vydávání OP Střely ver. 0,5

Zároveň vyzýváme občany, kteří mají pocit, že by byli prospěšní tomuto nezávislému periodiku, nechť se přihlásí do redakční rady nebo zapojí do přípravy psaním článků apod.