Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

publikováno 2. 4. 2015

Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad.

K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody:

  • KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem odpadu,
  • VYUŽITÍ SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU, který bude zdarma přístupný od dubna na dvoře obecního úřadu každé pondělí až čtvrtek od 8:30 do 12:00 nebo po předchozí domluvě,
  • BEZPLATNÝ PRONÁJEM OBECNÍ NÁDOBY určené ke sběru BRKO, která bude svážena od 2. dubna každý sudý týden, za svoz se vybírá roční poplatek dle velikosti nádoby: 400 Kč/120l a 800 Kč/240l, známky vydává obecní úřad.