Počet členů OVK - Volba prezidenta ČR

publikováno 16. 11. 2022

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

s t a n o v u j i

 

pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

 

okrsková volební komise pro volební okrsek č.1 je 6-ti členná

Ve Středoklukách  dne 16.11.2022

                                                                                                                            Ing. Jaroslav Paznocht                                                                                                                                                                                  starosta obce Středokluky