Stav opravy Lidické ulice

publikováno 4. 12. 2018
Oprava na komunikaci Lidické se chýlí ke konci, přesto žádáme všechny, aby do jejího ukončení nevjížděli na tuto komunikaci.
Dnes byl umístěn nový beton (na fotografii před uhutněním). Je nutné NEVJÍŽDĚT na opravované místo do zatuhnutí.
Nový asfaltový povrch by měl být položen KSUS do pondělí.