Odpady 2016

publikováno 4. 2. 2016

Svoz odpadu v obci Středokluky v roce 2016

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“ (dříve Regios, ASA):

Plasty (žluté kontejnery): pravidelně každý čtvrtek

Papír (modré kontejnery): pravidelně každé úterý

Sklo (zelené kontejnery): pravidelně každý druhý sudý pátek

Nápojové kartony (oranžový kontejner): na zavolání

Textil (modrý kontejner ve dvoře OÚ): nepravidelně

Další tříděný odpad:

Kovy (černé označené popelnice na dvoře OÚ): nepravidelně

Rozmístění nádob naleznete zde: www.gobec.cz/stredokluky po zaškrtnutí pasportu „odpady“ na levé straně.

Svoz komunálního odpadu od občanů  firmou „FCC“ (popelnice):

pravidelně každou STŘEDU

Svoz bioodpadu firmou „FCC“ od dubna

Svoz nebezpečného odpadu:

9. 4. a 8. 10.

Recyklační linka firmy „FCC“: 220 930 524
(linka pro občany v případě reklamací na svoz komunálního odpadu nebo biodpadu)

Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany v roce 2016:

18.3. – 20.3. dvůr OÚ, Nové Středokluky
24.6. – 26.6. dvůr OÚ, Černovičky
23.9. – 25.9. dvůr OÚ, Nové Středokluky
25.11. – 27.11. dvůr OÚ, Černovičky