Sběr kamení v nově vznikajícím parku

publikováno 8. 5. 2015

Vážení spoluobčané,

zvu Vás na první brigádu spojenou s opékáním buřtů a diskuzí o rozvoji území.

Starosta

Pozvánka - kamení