litea

Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Rozhodnutí Druh: Územní rozhodnutí o umístění stavby Název: „Nové Středokluky – kVN, TS, přestavba NN + přeložka telekomunikačních kabelů“ Dotčené pozemky: p. č. 175 Žadatel: ČEZ, a.s. Datum oznámení: Možnost vznést připomínky: do 15 dnů ode dne jeho oznámení