Informace pro ubytovatele občanů z Ukrajiny

publikováno 6. 6. 2023

Zásadní změny z pohledu ubytovatele, platné od 1. července 2023:

1. Ubytování se poskytuje bezplatně nejvýše po dobu 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany. Osobě, která dovršila ke dni 31. 3. 2023 nebo po dobu následujících 90 dní dobu 150 dní bezplatného ubytování, se poskytuje nouzové ubytování, a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou bezplatně
do 30. 6. 2023.
2. Tato doba se nevztahuje na osobu, která je takzvanou zranitelnou osobou. Zranitelné osobě je poskytováno ubytování bezplatně i po uplynutí lhůty 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany.
3. Objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, se nepovažují za objekty určené k poskytování nouzového ubytování.

Věnujte, prosím, pozornost přiloženým informacím.