Informace o novém vedení obce

publikováno 24. 10. 2022

Vážení občané,

zaznamenali jsme dotazy na současné vedení obce Středokluky.

 

Ve středu 19. 10. 2022 proběhlo v sokolovně ustanovující jednání nově zvoleného zastupitelstva obce. Zápis bude uveřejněn v nejbližších dnech, nyní probíhá jeho schvalování.

 

Prozatím Vám přinášíme tyto informace:

Starostou obce se stal již potřetí Ing. Jaroslav Paznocht.

Nově bude mít obec dva neuvolněné místostarosty.

  1. místostarostou byl zvolen RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.. Jeho specializací bude zejména školství, sociální oblast, vodovody a kanalizace.
  2. místostarostou se stal pan Martin Šeda. Zaměří se na bezpečnost, hasiče, problematiku rybníků, údržbu obce a osady.

 

Zastupitelstvo dále volilo předsedy kontrolního a finančního výboru.

Předsedkyní kontrolního výboru se stala paní Jitka Svobodová, předsedou finančního výboru Ing. Jan Petrů.

Další členové výborů, případně další nové výbory a komise, budou stanoveny do konce roku.

 

Za obec Středokluky

Lenka Surgotová