Rekonstrukce zahrady mateřské školy (20. 8. 2018)

publikováno 20. 8. 2018

Za týden od minulé fotogalerie došlo ke značnému pokroku v zemních pracích. Bohužel došlo i k několika komplikacím.

15. srpna jsme poprvé otevřeli bývalou žumpu, která obsahovala několik kubíků čisté vody. Za pomoci našich hasičů došlo k jejímu odčerpání a zhodnocení stavu nádrže. Nádrž je v dobrém stavu a nahradí zamýšlené vsakovací bloky v dolní části zahrady. Voda bude moci být použita i k případnému zalévání zahrady. Díky tomu jsme mohli připravit kratší svody dešťové vody z okapů. Výkopy jsou hotové, v nejbližších dnech zde bude uloženo potrubí.

Větší problém odhalily výkopové práce v dolní části zahrady. Zde se nachází pozůstatky bývalé zavážky, která obsahuje odpadky a suť. Nakonec jsme se rozhodli alespoň část nepořádku odvést na skládku a nahradit čistou zeminou. Bohužel za lepší prostředí zaplatíme delší dobou realizace stavby.

Dalším problémem jsou dlouhé dodací lhůty výrobců materiálů. Realizační firma se snaží vše stihnout co nejdříve. Věřme, že se vše brzy podaří.

Zpět do výpisu galerií