ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

publikováno 18. 9. 2020

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku.

Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost DS, vstoupí distributor na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vytěžená dřevní hmota zůstane uložena v místě na okraji ochranného pásma.