Záměr zřízení věcného břemene

publikováno 2. 4. 2020

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 601/6 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IP-12-6017431.

Jedná se o 15m nového kabelového vedení NN.

Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz