Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

VŘ: 2016-13 – Herní zahrada při MŠ Středokluky

Průběh projektu

Dokončeno

 

 

25. května 2018 Vyhlášeno výběrové řízení.

25. května 2018 Založena stránka projektu.

18. dubna 2018 Předložena finální dokumentace zahrady.

22. listopadu 2016 Schválena veřejná zakázka Zastupitelstvem.

Projekt podpořil Středočeský kraj z Fondu obnovy venkova částkou
1 116 000 korun

company_logo

Záměr

Dokončeno

Záměrem je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Středokluky na adrese Starý vrch 102 (pozemky p.č. 169/15, 169/5, 129 v k.ú. Středokluky).

Cílem je vybudovat novou zahradu, která zvýší životní pohodu všem dětem mateřské školy i jejich vyučujícím.

Součástí rekonstrukce budou mimo jiné tyto činnosti:

  • Kompletní výměna povrchů v okolí budovy MŠ.
  • Zemní práce k vyrovnání terénu.
  • Opravy a posun oplocení MŠ.
  • Instalace nových hracích prvků v přírodním stylu.
  • Kompletní obnova zeleně v celém areálu.
  • Vybudování vsakovací nádrže v dolní části zahrady.
  • Rekonstrukce venkovních skladů MŠ.
  • Vybudování výukového altánu.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Projekce zahrady MŠ měla dvě fáze. První zpracovala společnost Rybář stavební společně s rozšířením kapacity mateřské školy. Tento projekt byl nahrazen novým projektem, který více akcentoval požadavky nového vedení mateřské školy - přírodní materiály, jiné rozložení výukových a hracích ploch apod.

Pro realizaci zahrady byl použit nový projekt, který zpracovala paní Pěšičková, společnost Pro-Luka. Zároveň byly přidány některé části ze starého projektu, především rekonstrukce zahradních skladů a vsakování dešťových vod.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno VŘ

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Jednání hodnotící komise proběhlo 20.6.2018 od 17:30 hod

Vítěz VŘ: OK Garden s.r.o.
Vítězná cena: 3 032 721,64 Kč bez DPH

Vítěz schválen zastupitelstvem dne 21.6.2018 usnesením č. 28/18.

Protokol komise:  Protokol komise

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 70/16 ze dne  22. 11. 2016 (více zde)
Hodnotící komise:  Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka Duchajová, DiS, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA

Počet přímo oslovených firem: 9

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

V přípravě

Obec požádá Středočeský kraj o dotaci z Fondu obnovy venkova. Žádost zpracuje starosta společně s pracovníky obce.

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků. Za pomoci dotačních prostředků Středočeského kraje. Viz výše.

Poznámky:

Zhodnocení akce

V přípravě

Galerie

Zpívání koled Pod vánočním Stromem – ZŠ a MŠ Středokluky

5.1.2018

22. prosince 2017 proběhla tradiční školní besídka Základní školy a Mateřské školy Středokluky. Omlouváme se za některé nekvalitní záběry.

Číst dál

Slavnost světel v MŠ

10.11.2017

8. 11. 2017 proběhla první „Slavnost světel“ v naší mateřské škole. Děti si připravily představení o svatém Martinovi, upekly svatomartinské rohlíčky a nakonec vyrazily na malý lampionový průvod po vesnici. Děkujeme všem dětem i jejich vyučujícím za […]

Číst dál

Pasování školáků 2017

22.6.2017

21. června 2017 proběhlo první pasování předškoláků na školáky a následná zahradní slavnost Mateřské školy Středokluky. Program se skládal z vystoupení menších dětí. Pokračoval nástup předškoláků za zvuku fléten a písnička. Předškoláci byli pasováni starostou, […]

Číst dál

Zápis do MŠ Středokluky 2016

8.4.2016

17. března 2016 proběhl zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017. I v letošním roce zájem rodičů překročil kapacitní možnosti naší mateřské školy. Celkový počet přijatých dětí je 14, k zápisu se dostavilo 31 […]

Číst dál

Zpívání pod vánočním stromem 2015

23.12.2015

18. prosince 2015 Uspořádala Základní škola a mateřská škola Středokluky besídku pro rodiče i své příznivce. Každá třída včetně mateřské školy měla svoje krátké pásmo písní. Až na pár technických problémů se akce povedla. Děkujeme […]

Číst dál

Události

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Příspěvky