Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 31.3.2021

publikováno 19. 4. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Diskuse s radním Středočeského kraje pro školství o osudu střední školy ve Středoklukách (Paznocht)
 2. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 3. Standard veřejného osvětlení a VZ: Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky I. Etapa“ (Paznocht)
 4. Dotace chodníky – Bezpečná chůze – Lidická JIH – MAS (Petrů)
 5. Dotace MFČR a MVČR – doplnění usnesení (Petrů)
 6. VZ: Právní služby (Paznocht
 7. VZ: Nábytek do multimediální učebny (Kuchař)
 8. Účetní závěrka za rok 2020 – Mateřská škola Středokluky, p.o. (Paznocht)
 9. Účetní závěrka za rok 2020 – Základní škola Středokluky, p.o. (Paznocht)
 10. Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht)
 11. Dokončení stavby Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (Paznocht)
 12. Výsledky VZ Dodávky energií (elektřina a zemní plyn) (Paznocht)
 13. Rozpočtové opatření
 14. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 21/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Nábytek do multimediální učebny. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Petrů náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Standard veřejného osvětlení obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky I. etapa. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Mgr. Štěpán Hellich DiS., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované výzvě MAS KPZ výzva č. 9 IROP – Bezpečnost dopravy na výstavbu chodníků Lidická JIH a související infrastruktury. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s dofinancováním rozdílu mezi celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů v rámci dotace z výzvy JSDH-V1-2021 CAS MV-G ŘHZS ČR. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě metodiky podpory svozu fekálií těm, kteří se nemohou připojit ke kanalizaci. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na Právní služby na roky 2021-23. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D. náhradník Tomáš Maršál. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Středokluky, p.o. za rok 2020. Hospodářský výsledek ve výši 140 256,19 Kč bude rozdělen do Rezervního fondu ve výši 100 000,- Kč a Fondu odměn ve výši 40 256,19 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy Středokluky, p.o. za rok 2020. Hospodářský výsledek ve výši 375 414,99 Kč bude rozdělen do Rezervního fonduUSNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné zakázky 2020-22 „Zemní plyn pro roky 2021-22“společnost Pražská plynárenská, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné zakázky 2020-23 „Elektřina pro roky 2021-22“společnost Pražská plynárenská, a.s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO