Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Středokluky

publikováno 2. 11. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarostů
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru a správce rozpočtu
  • volba členů finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 4. Diskuse

Přílohy