Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.10.2019

publikováno 16. 10. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

    1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
    2. Krátkodobý úvěr
    3. Dotace hasičské vozidlo
    4. DiskuzeBod č. 3 byl vyřazen z důvodu pominutí příčin jeho zařazení.

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy ve formě nekomitovaného kontokorentního úvěru pro financování aktuálních potřeb obce Středokluky do výše 3 mil. Kč u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. na dobu neurčitou. Zároveň pověřuje starostu nebo místostarostu k podpisu smlouvy. Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 – Maršál

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

 

Přílohy