Změna v zajištění sociálních služeb

publikováno 28. 12. 2015

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o plánované změně v zajištění sociálních služeb pro občany naší obce.

Obec Středokluky dosud podporovala finančním příspěvkem poskytování sociálních služeb prostřednictvím organizace Farní charita Starý Knín. Vzhledem k minimálnímu zájmu občanů byla smlouva o spolupráci s touto organizací ukončena. Na základě doporučení občanů byla uzavřena smlouva s Pečovatelskou službou v Buštěhradě především s ohledem na bezprostřední dostupnost v blízkosti naší obce. V minulých letech byly sociální služby touto organizací poskytovány obyvatelům domu č. p. 68 k jejich spokojenosti.

Pečovatelská služba je určena lidem v nepříznivé sociální situaci – to znamená každému:

  • kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti spojené se sebeobsluhou v běžném každodenním životě a bez pomoci druhé osoby
  • kdo není schopen se postarat o přiměřenou stravu, svou domácnost a záležitosti spojené s jejím chodem
  • člověku, který  žije izolovaně, odtržen od běžného společenského prostředí, potřebující pomoc při uplatňování svých práv a obstarávání osobních záležitostí

Za obec Středokluky a Sociální a školskou komisi

Jaroslav Paznocht

starosta obce

 

V případě zájmu kontaktujte:

Pečovatelskou službu Buštěhrad

Ředitelka  Simona Horníčková

Revoluční 323,  273 43 Buštěhrad,
telefon: 312 250 003, 312 250 280

Mob.: +420 724 881 210
e-mail: info@dpsbustehrad.cz

Web: www.dpsbustehrad.cz