Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.10.2022

publikováno 27. 10. 2022

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
 • určení počtu místostarostů
 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty a místostarosty
 • volba starosty
 • volba místostarostů
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů kontrolního výboru
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 2. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 22/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zvolení dvou místostarostů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro funkci místostarosty neuvolněn. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky volí starostou RNDr. Ladislava, Kuchaře, Ph.D. USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky volí starostou Ing. Jaroslava Paznochta. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky volí 1. místostarostou RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky volí 2. místostarostou Martina Šedu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky volí předsedou finančního výboru Ing. Jana Petrů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky volí předsedou kontrolního výboru Jitku Svobodovou. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 22/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 10.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Přílohy