Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

publikováno 19. 1. 2022
Autor: Městský úřad Hostivice – Stavební úřad
Typ: Oznámení
Název: Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dotčené nemovitosti: pozemek parc.č. 227/42, 227/46
Žadatel:  manž. Zavadilovi, zast. V.Koskovou
Datum oznámení: 12.1.2022