Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

publikováno 11. 1. 2022
Autor: Městský úřad Hostivice – Stavební úřad
Typ: Oznámení
Název: Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dotčené nemovitosti: pozemek st.p. 586, parc.č. 164/2, 164/33, 164/40
Žadatel:  Ing. et Ing. Martin Zelený
Datum oznámení: 11.1.2022