Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Vybavení kmenové učebny ZŠ Středokluky

Projekt je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze  Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 číslo projektu 21/002/19210/120/220/002198/KFRP/001

Popis projektu
Vybavení kmenové odborné učebny vizualizérem, interaktivní pojízdnou tabulí, učitelským PC, multimediální katedrou a učitelskou židlí.

Cíle projektu
Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD.