VZ 2020-15: Obec Středokluky hledá správce obecní zeleně

publikováno 30. 7. 2020

Mladá obec v blízkosti Prahy hledá „správce obecní zeleně – “. Zkušeného odborníka, který zajistí dlouhodobý rozvoj veřejné zeleně v malé obci s 1200 obyvateli na jejímž území se nachází VKP, NATURa 2000, aleje a množství další zeleně (stromy a keře). Obec by se chtěla zaměřit na přípravu koncepce veřejných prostranství, stavu vzrostlé zeleně, životního prostředí a zároveň chytrý systém správy zeleně dle možností dnešní technologie. Obec též dokončuje krajinný plán, který plánuje v budoucích letech naplňovat. Pomozte našim stromům a keřům zajistit dlouhodobou stabilní péči a vhodné životní podmínky.

Co od Vás očekáváme:

 • předpokládané datum počátku spolupráce říjen 2020,
 • alespoň středoškolské vzdělání v souvisejícím oboru,
 • praxe v oboru alespoň 5 let, praktické zkušenosti s péčí o zeleň, výsadbu, ošetřování stromů a keřů; navrhování zahrad výhodou,
 • dobrá znalost oboru,
 • znalost práce na PC; znalost projekčního software výhodou,
 • dobré komunikační a argumentační dovednosti v odborné rovině,
 • ochotu se vzdělávat a učit v zájmu naší obce,
 • samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, aktivní a odpovědný přístup k plnění úkolů, dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti,

Náplň práce:

 • poradenská činnost a dozor při realizaci výsadeb, údržbě veřejné zeleně a rozvoji modrozelené infrastruktury obecně,
 • poradenství při zpracovávání zadávacích podmínek na projektové dokumentace či architektonické soutěže z pohledu veřejné zeleně,
 • průběžný monitoring stavu obecní zeleně,
 • spolupráce na tvorbě koncepce veřejného prostoru, předkládání návrhů a iniciace výsadeb, údržby, úprav zeleně obce,
 • účast při veřejných projednáváních záměrů, projektů a rozvojových dokumentů, komunikace s veřejností,
 • organizace jednodušších údržbových prací vykonávaných zaměstnanci obce,
 • předpokládaný rozsah práce cca 8 hodin měsíčně dle domluvy formou externí spolupráce.

Nabízíme:

 • mladý úřad otevřený moderním přístupům s množstvím nápadů,
 • možnost ovlivňovat a podílet se na vzniku kvalitního veřejného prostoru, zeleně na desítky let i zlepšení životního prostředí,
 • dlouhodobou spolupráci,
 • zajímavou a rozmanitou práci pro malou obec aktivně vstupující do 21. století.

Odměna:

 • Odměna za předmětné služby bude stanovena dohodou.

Pokud máte zájem, zašlete nám:

 • podepsaný originál strukturovaného profesního životopisu,
 • výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie dokladů o školeních či dalším vzdělání v oboru
 • praxi, přehled realizovaných prací (může být i formou odkazu na webové stránky či zasláno elektronicky, nebo zasláno na datovém nosiči), reference,
 • krátký motivační dopis, v němž bude popsána:
  • vlastní představa o roli a pojetí činnosti obecního zahradníka,
  • názor na současný stav veřejné zeleně obce Středokluky včetně identifikace klíčových problémů,
  • vize rozvoje veřejné zeleně obce Středokluky,

Úplnou nabídku je možno podat osobně na adresu Obce Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00. Nabídka může být podána rovněž doporučeně poštou na adresu výše, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.

 

Nabídka bude v uzavřené obálce, zřetelně označené názvem výběrového řízení.

„Správce veřejné zeleně – Obecní zahradník“ – Neotevírat

Všichni účastníci budou informováni o výsledku, vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Termín podání nabídek je 15. 9. 2020.

Další ustanovení: Obec Středokluky si vyhrazuje právo zrušení tohoto výběrového řízení bez uvedení důvodu až do podpisu dohody či smlouvy.

Kontaktní osoba: Jaroslav Paznocht, 725 519 675, obec@stredokluky.cz

http://www.stredokluky.cz/2020-15