Výsledky komunálních voleb 24. a 25. září 2022

publikováno 25. 9. 2022

Zápis v PDF zde: kv111112
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (mestysu, mesta, mestské cásti, mestského obvodu)
……………………………………… okres …………………….
konaných ve dnech (dne) ………………… byly podle výsledku prevzatých
od okrskových volebních komisí zjišteny výsledky voleb v obci.
Pocet volebních okrsku
Pocet okrskových volebních komisí, které predaly výsledek hlasování
Seznam císel volebních okrsku, jejichž výsledky nebyly predány
Pocet volebních obvodu
Celkový pocet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu volicu a jejich dodatku
Celkový pocet volicu, kterým byly vydány úrední obálky
Celkový pocet odevzdaných úredních obálek
1
1
——-
1
856
524
521
Stredokluky Praha-západ
23.09. – 24.09.2022
A) Jména a príjmení zvolených clenu zastupitelstva:
Poradí Jméno a príjmení Vek Poradí na HL Pocet hlasu
zvolení
Volební strana c. 1 – SNK Stredokluky SPOLECNE
1. Valdemar Vilím 51 1. 101
Volební strana c. 2 – SPOLECNE O NÁS
1. Šárka Trísková 50 3. 151
2. Jitka Svobodová 61 1. 101
Volební strana c. 3 – Pro Stredokluky
1. Jaroslav Paznocht 35 1. 359
2. Ladislav Kuchar 43 2. 343
3. Jan Petru 54 3. 338
4. Martin Šeda 33 4. 338
5. Barbora Fröhde 42 5. 331
6. Pavel Rückl 38 6. 318
B) Jména a príjmení náhradníku:
Poradí Jméno a príjmení Vek Poradí na HL Pocet hlasu
náhrad.
Volební strana c. 1 – SNK Stredokluky SPOLECNE
1. Jan Rabiška 43 2. 87
2. Petra Tejnická 35 3. 83
3. Petr Kohout 33 4. 50
4. David Kohout 31 5. 51
5. Andrea Nemcová 51 6. 62
6. Michal Plichta 33 7. 60
Volební strana c. 2 – SPOLECNE O NÁS
1. Ondrej Kouba 40 2. 116
2. Petr Michálek 43 4. 101
3. Lukáš Cerný 34 5. 99
4. Zdenka Košecká 39 6. 108
5. Renáta Dudková 53 7. 99
6. Ludmila Barbier 47 8. 90
7. Iva Zavadilová 59 9. 97
Volební strana c. 3 – Pro Stredokluky
1. Petr Melíšek 48 7. 327
539708 – str. c. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
2. Vítezslav Chvoj 52 8. 334
3. Tomáš Maršál 56 9. 301
C) Celkový pocet platných hlasu pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice poctu hlasu pro zmenu poradí kandidáta pro pridelení mandátu:
Volební strana c. 1 – SNK Stredokluky SPOLECNE
Pocet hlasu pro stranu: 494, hranice: 77,0
Kandidáti Por. Jméno a príjmení Pocet hlasu
císlo
1. Valdemar Vilím 101
2. Jan Rabiška 87
3. Petra Tejnická 83
4. Petr Kohout 50
5. David Kohout 51
6. Andrea Nemcová 62
7. Michal Plichta 60
Volební strana c. 2 – SPOLECNE O NÁS
Pocet hlasu pro stranu: 962, hranice: 116,6
Kandidáti Por. Jméno a príjmení Pocet hlasu
císlo
1. Jitka Svobodová 101
2. Ondrej Kouba 116
3. Šárka Trísková 151
4. Petr Michálek 101
5. Lukáš Cerný 99
6. Zdenka Košecká 108
7. Renáta Dudková 99
8. Ludmila Barbier 90
9. Iva Zavadilová 97
Volební strana c. 3 – Pro Stredokluky
Pocet hlasu pro stranu: 2989, hranice: 365,2
Kandidáti Por. Jméno a príjmení Pocet hlasu
císlo
1. Jaroslav Paznocht 359
2. Ladislav Kuchar 343
3. Jan Petru 338
4. Martin Šeda 338
5. Barbora Fröhde 331
6. Pavel Rückl 318
7. Petr Melíšek 327
8. Vítezslav Chvoj 334
9. Tomáš Maršál 301
539708 – str. c. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
……….1.9.:.1.0. .h.o.d…,. .2.4…0.9…2.0.2.2………
Hodina, den, mesíc a rok vyhotovení zápisu
Pocet listu prílohy c. 1: .1…..
Jména, príjmení a podpisy: 1)
zamestnanec obce, jejíž úrad plní funkci registracního úradu:
.J.a.n. .K.l.e.c.k.a……………………………………….
zamestnanec Ceského statistického úradu: .M.a.r.i.e. .P.r.u.š.o.v.á…………………………………….
1) Pokud je zápis vyhotoven jako predbežné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona c. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmene nekterých zákonu), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale urceným vyškoleným zamestnancem CSÚ:
………………………..
539708 – str. c. 3
Príloha c. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) List c. 1
Obec (mestys, mesto, mestská cást, mestský obvod)
……………………………………… okres …………………….
Volební obvod c. 1 Volby ve dnech (dne): ………………..
Stredokluky Praha-západ
23.09. – 24.09.2022
1. Zjištení poctu hlasu pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjištování výsledku voleb a seznam volebních stran, které jí vyhovely (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasu: 4445 Pocet volených clenu zastupitelstva: 9
Prepoc. základ
Volební strana Pocet Pocet pro porovnání Pomer hlasu
hlasu kand. k hranici k základu v %
c. 1 – SNK Stredokluky SPOLECNE 494 7 3457,22 14,28
c. 2 – SPOLECNE O NÁS 962 9 4445,00 21,64
c. 3 – Pro Stredokluky 2989 9 4445,00 67,24
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjištování výsledku voleb:
SNK Stredokluky SPOLECNE
SPOLECNE O NÁS
Pro Stredokluky
2. Poradí vypoctených podílu, pocet mandátu pro jednotlivé volební strany:
Poradí Hodnota podílu Císlo a zkrácený název volební strany
1. 2989,00 3 – Pro Stredokluky
2. 1494,50 3 – Pro Stredokluky
3. 996,33 3 – Pro Stredokluky
4. 962,00 2 – SPOLECNE O NÁS
5. 747,25 3 – Pro Stredokluky
6. 597,80 3 – Pro Stredokluky
7. 498,16 3 – Pro Stredokluky
8. 494,00 1 – SNK Stredokluky SPOLECNE
9. 481,00 2 – SPOLECNE O NÁS
Volební strana Mandáty
1 – SNK Stredokluky SPOLECNE 1
2 – SPOLECNE O NÁS 2
3 – Pro Stredokluky 6
539708 – str. c. 4
Príloha c. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
……….1.9.:.1.0. .h.o.d…,. .2.4…0.9…2.0.2.2………
Hodina, den, mesíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, príjmení a podpisy: 1)
zamestnanec obce, jejíž úrad plní funkci registracního úradu:
.J.a.n. .K.l.e.c.k.a……………………………………….
zamestnanec Ceského statistického úradu: .M.a.r.i.e. .P.r.u.š.o.v.á…………………………………….
1) Pokud je zápis vyhotoven jako predbežné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona c. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmene nekterých zákonu), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale urceným vyškoleným zamestnancem CSÚ:
………………………..
539708 – str. c. 5