Stanovení počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce

publikováno 25. 7. 2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v u j i

pro volby do Zastupitelstva obce Středokluky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 je 6-ti členná

Ve Středoklukách dne 25.7.2022

Ing. Jaroslav Paznocht
starosta obce Středokluky