Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

publikováno 7. 5. 2019

Starosta obce Středokluky podle § 32 odst.2 zákona č.  62/2003  Sb.,  o  volbách  do  Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  • v  pátek  dne 24. května 2019 od  14:00 hodin  do 22. 00 hodin   a
  • v  sobotu dne 25. května 2019 od  8:00 hodin do 14. 00 hodin.
  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese Školská 104, 252 68 Středokluky

pro voliče bydlící v této obci.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Ve Středoklukách dne 7.5.2019

Jaroslav Paznocht

Starosta obce Středokluky