Volby EP - vyrozumění členů OVK o termínech školení

publikováno 16. 5. 2024

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

V souladu s ustanovením § 16 písm. e) a zákona č. 62/20003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, Vám oznamuji, že                                        

vyrozumívám

předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do Evropského parlamentu, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 3.6.2024 od 13.hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hostivice (2. patro), Husovo náměstí 13, Hostivice.

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

 

V Středoklukách  dne 16.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky

                       

Rozdělovník:

Předseda okrskové volební komise

Místopředseda okrskové volební komise

Zapisovatel okrskové volební komise