Volby EP 2024 - zasedání OVK

publikováno 10. 5. 2024

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d)  zákona  č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

 pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024, první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č.1, které se uskuteční dne 16.5. 2024  v 15. hodin  v  budově  Obecního úřadu Středokluky   se   sídlem Lidická č.p. 61, 252 68 Středokluky.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Ing. Jaroslav Paznocht

                                                                  starosta obce Středokluk