Volby EP 2024 - oznámení o době a místě konání voleb

publikováno 10. 5. 2024

Oznámení o době a místě konání voleb

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta obce Středokluky, podle  § 32 odst.2 zákona č.  62/2003  Sb.,  o  volbách  do  Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  • v  pátek dne 7. června 2024 od  00 hodin  do 22. 00 hodin   a
  • v  sobotu dne 8. června 2024 od 00 hodin do 14. 00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

         ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese Školská 104, 252 68 Středokluky

         pro voliče bydlící v obci Středokluky.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V  Středoklukách dne 9.5.2024 

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky