Volba prezidenta republiky 2023 - voličské průkazy

publikováno 20. 12. 2022

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se koná první kolo volby prezidenta republiky,

druhé kolo je pak naplánováno na 27. a 28. ledna 2023.

Volby proběhnou vždy v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Pokud jste přihlášeni k trvalému pobytu ve Středoklukách, a zároveň zde v daný termín nebudete, můžete volit v jiném volebním okrsku ČR, případně na zastupitelském úřadu v zahraničí.

Musíte však na OÚ Středokluky požádat o svůj voličský průkaz.

Žádost je možné podávat již nyní, a to

  • osobně do 11. ledna 2023 do 16:00,
  • zasláním žádosti v listinné nebo elektronické podobě, které se doručí obecnímu úřadu nejpozději do 6. ledna 2023 do 16:00 (k tomu můžete využít přiložený vzor žádosti)
  • pomocí portálu občana a datové schránky – https://obcan.portal.gov.cz/

Obecní úřad může vydat požadovaný průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. ve čtvrtek 29. prosince 2022.

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
  • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území ČR (do vlastních rukou) nebo na adresu do zahraničí.

Vzhledem k úředním hodinám bude prvním dnem možného osobního převzetí voličského průkazu na OÚ Středokluky pondělí 2. ledna 2023.

Díky svátečním dnům a nutnosti výběru dovolené nebude zajištěna přítomnost pracovníka úřadu ve dvou posledních pracovních dnech roku 2022. Chtěli bychom proto požádat, abyste si žádost i převzetí průkazu dobře naplánovali.

Pokud již začátkem ledna nemůžete průkaz převzít osobně, udávejte při podání žádosti adresu, na které se budete zdržovat. Voličský průkaz Vám následně zašleme poštou.

Všechny informace jsou přehledně dostupné například v této aplikaci: https://volby.hlidacstatu.cz/

Informace jsou dostupné také zde: https://gov.cz/rozcestniky/volicsky-prukaz-2023-RZC-117