Volba prezidenta republiky 2023 2. kolo - voličské průkazy

publikováno 16. 1. 2023

Ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se koná druhé kolo volby prezidenta republiky.

Volby proběhnou v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Hlasovací lístky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

Pokud jste přihlášeni k trvalému pobytu ve Středoklukách, a zároveň zde v daný termín nebudete, můžete volit v jiném volebním okrsku ČR, případně na zastupitelském úřadu v zahraničí.

Musíte však na OÚ Středokluky požádat o svůj voličský průkaz.

Žádost je možné podávat

  • osobně do 25. ledna 2023 do 16:00,
  • zasláním žádosti v listinné nebo elektronické podobě, které se doručí obecnímu úřadu nejpozději do 20. ledna 2023 do 16:00 
  • pomocí portálu občana a datové schránky – https://obcan.portal.gov.cz/ rovněž do 20. ledna 2023 do 16:00 

Obecní úřad může vydat požadovaný průkaz

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
  • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území ČR (do vlastních rukou) nebo na adresu do zahraničí.

Chtěli bychom proto požádat, abyste žádost i převzetí průkazu neodkládali na poslední termín. Doručení voličského průkazu může být časově náročné, zejména pak při zasílání do zahraničí.

Všechny informace jsou přehledně dostupné například v této aplikaci: https://volby.hlidacstatu.cz/

Informace jsou dostupné také zde: https://gov.cz/rozcestniky/volicsky-prukaz-2023-RZC-117