Stanovení vodného a stočného na rok 2020

publikováno 19. 12. 2019

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma Petr Kožený, s.r.o. oznamuje, že výše stočného a vodného v roce 2020 bude navýšena o 4 Kč/m3 z důvodů zvýšení ceny pitné vody a energií.

Ceny v Kč/m3 bez DPH Ceny v Kč/m3 včetně 15 % DPH
Voda pitná 44,24 56,00
Voda odkanalizovaná 30,02 38,00
Celkem 74,26 94,00

Vyjádření společnosti VKM ke zvýší ceny dodávek pitné vody naleznete zde: tisková zpráva – vodné 2020