Vodné a stočné na rok 2024 - Středokluky

publikováno 3. 1. 2024

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. oznamuje, že výše vodného a stočného je pro rok 2024 stanovena následovně:

 

  Ceny v Kč/m3 bez DPH Ceny v Kč/m3 včetně 12 % DPH
Voda pitná 91,76 102,77
Voda odpadní 55,83 62,53
Celkem 147,59 165,30

 Podrobnosti viz. přílohy