Vodné a stočné na rok 2023 - Středokluky

publikováno 25. 1. 2023

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. oznamuje, že výše vodného a stočného je pro rok 2023 stanovena následovně:

 

  Ceny v Kč/m3 bez DPH Ceny v Kč/m3 včetně 10 % DPH
Voda pitná 72,99 85,31
Voda odpadní 69,03 79,87
Celkem 142,02 165,18

 Podrobnosti viz. přílohy