Omezení dopravy na Černovičky z důvodu frézování vozovky

publikováno 29. 9. 2017

Ve dnech 2. – 6. října dojde k opravě komunikace na Černovičkách. Krátké úseky směrem do Středokluk (pod vrbovou alejí) a na Pazdernu (od okraje obce) budou opraveny dle plánu níže.

Omlouváme se za vzniklá omezení.

Postup prací:

2.10. Stržení nánosů z krajnic
3.10. Zafrézování vozovky, zametení povrchu, spojovací postřik cca v 15:00 ( dle počasí)
4.10. Pokládka ložné vrstvy od 7:30 a provedení spojovacího postřiku cca v 15:00
5.10. Pokládka obrusné vrstvy od 7:30
6.10. úprava krajnic recyklátem

Práce budou probíhat převážně vždy jen na jedné části komunikace a dle rychlosti postupu prací se bude pokračovat na další část.

Vzhledem k šířkovým poměrům vozovky bude průjezd vozidel omezen i při provádění přípravných prací.

Po provedení spojovacích postřiků nebude provedena úplná uzavírka komunikace, průjezd skrze provedený spojovací postřik je možný pouze za nízké rychlosti – ideálně rychlostí chůze. Předejde se znečištění aut asfaltovou emulzí.

Pokládka živice bude probíhat od Pazderny směrem na Středokluky.

Po pokládce obrusné vrstvy bude komunikace na nezbytně nutnou dobu uzavřena ( do jejího ochladnutí )

Akci bude vykonávat společnost PKB (Pozemní komunikace Bohemia, a.s.)